Drug Policy for the Future

Rissa Seidou

I became a police officer in 2006 and started as an intervention police officer in Västerort. For five years I have been an area police officer in Järva in western Stockholm.

Järva is surrounded by Husby, Spånga, Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla and Kista and is classified as a so-called vulnerable area. Järva has been in focus internationally due to the harsh climate and gang crime. As an area police officer, I work closely with citizens and gang criminals with the goal of promoting defector activity and preventing new recruitment. We collaborate with schools, parents, social services and other social actors. I have great commitment to issues of justice, the equal value of people, discrimination, racism, anti-Semitism and gender equality, the equal value of people regardless of origin and background. My motto is that young people in vulnerable areas need to have the same conditions and opportunity for equal education as all other young people in affluent areas.


Jag blev polis 2006 och började som ingripandepolis i Västerort. Sedan fem år är jag områdespolis i Järva i västra Stockholm.

Järva beatår av Husby, Spånga, Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla och Kista och är klassat som ett sk utsatt område. Järva har varit i fokus internationellt pga det hårda klimatet och gängkriminalitet. Som områdespolis jobbar jag nära medborgarna och gängkriminella med målet att främja avhopparverksmhet och hindra nyrekrytering. Vi samverkan med skolor, föräldrar socialtjänsten och andra samhällsaktörer. Jag har stort engagemang för frågor om rättvisa, människors lika värde, diskriminering, rasism, antisemitism och jämställdhet mao männsikors lika värde oavsett ursprung och bakgrund. Mitt motto är att ungdomar i utsatta områden behöver få samma förutsättningar och möjlighet till likvärdig utbildning som alla andra ungdomar i välbärgade områden.